Termeni & Conditii

Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni și conditii.

Daca nu acceptați acești "Termeni și Conditii" NU FOLOSIȚI acest site.

Pentru folosirea site-ului în cele mai bune condiții, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificari devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII. Prin accesarea SITE-ului, UTILIZATORII consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare, precum și legislația aplicabilă.

          SC Klasse Jobs Consulting SRL este societatea care administrează domeniul www.arra-store.ro și subdomeniile acestuia (numit în continuare "SITE"). SC Klasse Jobs Consulting SRL, denumită în continuare “SOCIETATEA”, societate organizată în baza legii române, cu sediul social în orașul Craiova, str. Gârlesti, nr. 70, județ Dolj, având codul de înregistrare fiscala RO21905665 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/1095/2007, telefon: 0351/427.741, fax: 0351/427.741.

Imaginile produselor de pe magazin sunt cu titlu de prezentare. Acestea pot diferi câteodată față de produsul pe care îl prezintă, în funcție de furnizorii cu care lucrăm.
Totodată, ne rezervăm dreptul ca, în cazul anumitor comenzi, să cerem plata integrală sau parțială în avans.

Serviciul nostru include comunicări cu caracter administrativ și comercial care vor fi trimise in momentul înregistrării ca utilizator.

Sunteți de acord și acceptati că, fără nicio notificare prealabilă, putem șterge sau adăuga orice informație pe site, întrerupe orice activitate pe site sau putem arhiva informații din conținutul site-lui, iar, în cazul în care se fac referiri la alte site-uri, nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți gpsi pe aceste site-uri. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste site-uri sau dacă luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare
In utilizarea serviciului, dumneavoastră sunteti de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, așa cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunteți de acord să furnizați aceste informații corect și complet.
În situația în care considerăm că aceasta obligație nu este respectată de către dumneavoastra, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului, fără nicio notificare prealabilă.

Comandând de la Arra Store
Puteți face o comandă la noi cu ajutorul formularului nostru de check-out sau telefonic. Dupa comandă, veți primi o factură Proforma în care veți avea detaliat produsele comandate și datele personale. Dacă observați o eroare în comanda dumneavoastră, va trebui sa ne contactați imediat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, înțelegem că acceptați detaliile comenzii (prețuri, produse, date de livrare sau facturare etc.), așa cum sunt ele scrise.

Acceptarea unei comenzi din partea noastra are loc în momentul în care, printr-un e-mail, sunteți anunțat că firma de curierat a preluat coletul.

Refuzarea unei comenzi
La refuzarea unei comenzi, veți fi înștiintat prin e-mail de motivul refuzului.

Vom putea refuza o comandă dacă:
- nu avem pe stoc produsul comandat
- plata dumneavoastră nu a fost finalizată, în cazul plății cu cardul sau transfer bancar.
- a fost o eroare legată de prețul sau descrierea produsului.
- nu sunteti eligibil pentru a face o comandă (aveți sub vârsta legală, ați făcut în trecut comenzi pe care nu le-ati ridicat etc.)

Înregistrarea ca membru, parola și comportamentul ca membru

Prin înregistrarea ca membru, veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresă de e-mail) și o parolă. Sunteti responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.

Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.
Sunteți pe deplin în cunoștință de cauză că orice informație, date, text, fotografii, grafică etc., conținute în acest site, sunt responsabilitatea acelei persoane/entități care le furnizează. În aceste condiții, nu putem, sub nicio formă, direct sau indirect, fi făcuți responsabili pentru conținutul site-ului, incluzând, dar nelimitându-se la informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

Publicitate și legături cu alte site-uri
Sunteți de acord cu următoarele: operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt, sub nicio formă, responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, participări la concursuri, promoții, promovări sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare etc., ce pot apărea între dumneavoastră și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru.
Operatorii, administratorii și/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuți nici material, nici sub alta forma, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

Copyright
Întregul conținut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date - este proprietatea Arra Store și a furnizorilor săi si este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul site-ului www.arra-store.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Dumneavoastră, ca utilizator, sunteti pe deplin de acord cu cele de mai sus.

Promoții și concursuri
Noi ne stabilim singuri regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu. De promoții, beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil.
Nu garantăm disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o putem întrerupe sau anula în orice moment, fără nici o notificare prealabilă.

Limitare de responsabilitate
Companiile, produsele sau serviciile menționate în articolele publicate sunt mărci înregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oricărui nume de marcă înregistrată este realizată doar în scopul analizei și nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

Nu vom fi responsabili în fața niciunei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest site.
De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.

Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.
Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

Dispute și Conflicte
Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între companie și clienti se încearca a se rezolva pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.

ACCEPTAȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI ÎN MOD EXPRES CĂ:

NU OFERIM NICI UN FEL DE GARANȚIE, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ CĂ: SERVICIUL VA FI POTRIVIT CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ; SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT, SIGUR ȘI FĂRĂ ERORI DE ORICE FEL; CALITATEA INFORMAȚIILOR, DATELOR, IMAGINILOR, PRODUSELOR OBTINUTE CONTRA COST SAU GRATIS PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI VA CORESPUNDE CERINȚELOR ȘI AȘTEPTĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ; SERVICIUL POATE FI ÎNTRERUPT DE CĂTRE PROPRIETARI SAU ADMINISTRATORI ÎN ORICE MOMENT FĂRĂ NICIO NOTIFICARE PREALABILĂ ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE PRETENȚIE DIN PARTEA DUMNEAVOASTRAĂ; PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI, NU SE OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE SAU CERTITUDINE ALTELE DECÂT CELE ÎN MOD EXPRES SPECIFICATE ÎN ACEȘTI TERMENI DE OFERIRE A SERVICULUI; SUNTEȚI DIRECT ȘI DEPLIN RESPONSABIL PENTRU ORICE ACTIVITATE ȘI/SAU CONȚINUTUL ORICĂREI DATE, INFORMAȚII, IMAGINI, TEXT, ÎNREGISTRĂRI AUDIO SAU VIDEO SAU A ORICĂREI ALTE CONTRIBUȚII PE CARE O FACEȚI ȘI/SAU O FACEȚI DISPONIBILĂ ȘI/SAU O TRANSMITEȚI ÎN CONDIȚIILE PREZENȚILOR TERMENI AI SERVICIULUI; FORȚA MAJORĂ EXONEREAZĂ DE RASPUNDERE PARTEA CARE O INVOCĂ ÎN CONDIȚIILE LEGII; NU SUNTEM RESPONSABILI ȘI NU PUTEM FI FĂCUȚI RESPONSABILI ÎN NICIUN FEL, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE PAGUBĂ ȘI/SAU PROBLEMĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, DE ORICE NATURĂ, CA URMARE A FOLOSIRII SERVICIULUI.